Overslaan en naar de inhoud gaan

Operatoren

Bevoegde instanties

De uitrol van glasvezel valt onder verschillende bevoegdheden, zowel lokaal als regionaal. Deze pagina geeft een overzicht van de bevoegde instanties of betrokken organisaties, maar is geenszins exhaustief.

Wat de lokale bevoegdheden en vergunningen betreft, dient men zich te richten tot het lokaal gemeentebestuur en/of de politie.

Federaal

Naam

Beschrijving

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bij de uitrol van zijn glasvezelnetwerk moet elke operator de nodige vergunningen of toelatingen aanvragen. De exacte vereisten en bepalingen kunnen verschillen afhankelijk van de locatie of regio. Hieronder wordt een kort overzicht hiervan geschetst voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit overzicht heeft geenszins de bedoeling exhaustief te zijn, zeker wat de lokale regelgeving betreft. Een operator die glasvezel wenst uit te rollen in een bepaalde gemeente of stad, neemt dan ook het best eerst contact op met het gemeente- of stadsbestuur.

Waals Gewest

Bij de uitrol van zijn glasvezelnetwerk moet elke operator de nodige vergunningen of toelatingen aanvragen. De exacte vereisten en bepalingen kunnen verschillen afhankelijk van de locatie of regio. Hieronder wordt een kort overzicht geschetst voor het Waalse Gewest. Dit overzicht heeft geenszins de bedoeling exhaustief te zijn, zeker wat de lokale wetgeving betreft.

Vlaams Gewest

Bij de uitrol van zijn glasvezelnetwerk moet elke operator de nodige vergunningen of toelatingen aanvragen. De exacte vereisten en bepalingen kunnen verschillen afhankelijk van de locatie of regio. Hieronder wordt een kort overzicht geschetst voor het Vlaamse Gewest. Dit overzicht heeft geenszins de bedoeling exhaustief te zijn, zeker wat de lokale wetgeving betreft.

Operatoren

Hieronder staat het antwoord op enkele veelvoorkomende vragen. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Contacteer fibre@bipt.be.

Wat zijn mijn rechten en plichten als telecomoperator als ik glasvezel wil uitrollen?

Regulering door het BIPT

De telecommarkt in België wordt gereguleerd, met het BIPT als regulator. Het BIPT stelt marktanalyses op, waarbij de concurrentie op de markt onderzocht wordt. Bij onvoldoende concurrentie kunnen verplichtingen aan de dominante operatoren worden opgelegd, zoals de verplichting om hun netwerk open te stellen voor andere operatoren.