Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunningsprocedures

foto werkzaamheden op de openbare weg

Bij de uitrol van zijn glasvezelnetwerk moet elke operator de nodige lokale en gewestelijke vergunningen of toelatingen aanvragen. De exacte vereisten en bepalingen kunnen verschillen afhankelijk van de locatie of regio. Op deze pagina's wordt een kort overzicht hiervan geschetst voor het Vlaamse Gewesthet Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het bijzonder hebben gemeenten en steden een grote rol te spelen bij de glasvezeluitrol.

Overeenkomstig artikel 43 van het Europees wetboek voor elektronische communicatie moet er voor gezorgd worden dat het aanvragen van deze vergunningen op basis van eenvoudige, efficiënte, transparante en voor het publiek beschikbare procedures kan gebeuren. Een besluit aangaande een dergelijke aanvraag moet in ieder geval binnen zes maanden afgerond zijn, waarbij een niet-discriminatoire en snelle toepassing moet verzekerd worden. Het BIPT formuleert hierover enkele aanbevelingen voor steden en gemeenten om de glasvezeluitrol te vergemakkelijken. 

Op gewestelijk vlak worden er in België verschillende platformen gebruikt waar werkzaamheden moeten gemeld worden. KLIP en KLIM/CICC wisselen informatie uit over kabels en leidingen, en dit respectievelijk voor het Vlaamse Gewest en voor het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast zijn er ook de platformen die onder andere de coördinatie van werkzaamheden regelen: GIPOD voor het Vlaamse Gewest, PoWalCo voor het Waalse Gewest en Osiris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tot slot vindt u hier ook een lijst van bevoegde instanties terug.

Het BIPT wil met deze verwijzingen een eenvoudig en overzichtelijk kader aanreiken teneinde burgers, overheden en operatoren te informeren. De informatie en de documenten die via deze links kunnen worden gevonden gelden echter niet als authentieke weergave van de bestaande regelgeving en hebben niet als doel om alle bestaande regelgeving op exhaustieve wijze op te sommen. Het BIPT raadt de gebruiker aan om ook altijd de authentieke bronnen na te kijken. De verschillende bevoegde instanties blijven de enige die definitief uitsluitsel kunnen geven over de interpretatie van de regelgeving waar zij op toezien.